Veldaanvragen voor leerplanvraagstukken

Inschrijven vóór 15 september 2010
Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) krijgt subsidie van OCW voor de zogenaamde veldaanvragen, bedoeld om scholen, vakverenigingen en overige bij het onderwijs betrokken organisaties te ondersteunen bij hun leerplanvraagstukken. De inschrijving voor de veldaanvragen 2011 loopt tot respectievelijk 15 september (expeditiezone) en 1 oktober (vrije zone) aanstaande.

In de expeditiezone doet SLO – na overleg met de sectorraden – per onderwijssector een aantal projectvoorstellen, die inspelen op actuele ontwikkelingen op leerplankundig gebied. Scholen kunnen zich per project inschrijven. Voor ondersteuning van SLO bij specifieke leerplanvragen is een aanvraag in de vrije zone wellicht meer geschikt. Binnen de vrije zone kunnen scholen geheel eigen projectvoorstellen voor leerplanontwikkeling indienen. Deze worden vervolgens door een onafhankelijke jury beoordeeld aan de hand van een aantal criteria.

Meer informatie: http://www.slo.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.