Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe breng je beleid voor (sociale) veiligheid in de school tot leven? Het Valuascollege in Venlo organiseert regelmatig een Veiligheidsdag voor de medewerkers. “Dit zorgt voor meer bewustzijn en zet veiligheid op de kaart.”

Het thema veiligheid kwam enkele jaren geleden hoog op de agenda na een euregionaal project met de oosterburen over schoolveiligheid. Ilse Dewael, docent Duits en coördinator ‘Gezond en veilig leren en werken’ op het Valuascollege: “Ons veiligheidsplan was verouderd en niet meer praktisch inzetbaar. Over ernstige calamiteiten stond niets beschreven. Samen met collega’s en externe partijen als politie, brandweer en ambulance hebben we een nieuw plan geschreven. Hierin geeft een kleurcodering de ernst van de calamiteit aan en wie dan de regie heeft, met bijbehorende maatregelen en acties. Ook maakten we een tweede plan met beleidsstukken en voorschriften. Om de collega’s meer bekend te maken met het veiligheidsplan en om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, is het idee ontstaan om een Veiligheidsdag te organiseren.” Dewael maakt, samen met een teamleider, deel uit van de kerngroep veiligheid, die tweewekelijks overlegt en de lijnen uitzet. De kerngroep komt twee à drie per schooljaar samen met de beleidsgroep, waar de campusdirecteur en directeur algemene zaken in zitten. De Veiligheidsdag is al drie keer georganiseerd en de vierde zit in de planning. “De thema’s zijn breed. Dit jaar hebben we onderwerpen gehad als ‘seksuele diversiteit en weerbaarheid’, gezondheid, ‘van werkdruk naar werkplezier’, zorgprotocollen, pesten, reanimatie en sociale media. Voor teamleiders en managementteam was er een workshop over hoe je moet handelen bij een ernstige calamiteit. Wie staat de pers te woord en hoe ga je om met de aandacht van de pers? Hoe informeer je ouders en leerlingen en wie doet dat? De workshops worden door collega’s zelf en externen gegeven.” De Veiligheidsdag zet het onderwerp op de kaart. Dewael: “In de praktijk ben je vaak bezig met ‘de waan van de dag’. Omdat je er een hele middag intensief mee aan de slag gaat, komt het thema weer op de voorgrond. Medewerkers horen waar het schoolveiligheidsplan te vinden is en wie ze waarop moeten aanspreken. De dag zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en binding met de organisatie. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Signalen worden sneller opgepakt, iedereen wordt alerter. Je merkt ook dat het onderwerp van gesprek wordt tijdens de koffie, dat docenten lessen organiseren over veiligheid en dat collega’s je aanspreken over onderwerpen voor een volgende Veiligheidsdag.” Omdat de evaluaties positief zijn, vindt de dag inmiddels elk jaar plaats. Er is zelfs al een pilot geweest voor een Veiligheidsdag voor leerlingen in de tweede klassen havo/ vwo. “Uit een kwaliteitsonderzoek is gebleken dat de meeste leerlingen zich veilig voelen en het gevoel hebben bij de docent terecht te kunnen als er iets is. Stemmen gaan op om de Veiligheidsdag voor alle leerlingen te organiseren, met onderwerpen als cyberpesten en EHBO. Het is iets wat ons allemaal aangaat, samen moeten we de kar trekken. Het thema leeft op onze school.”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Scholen hebben ondanks coronacrisis aandacht voor sociale veiligheid

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend