Scholen worden met ingang van 1 augustus 2006 verplicht het veiligheidsbeleid van de school te vermelden in de schoolgids. Op grond van de Arbo-wet moeten scholen, net als andere bedrijven, een veiligheidsplan hebben. Welke rol kan een veiligheidscordinator daarin spelen?

Belangrijk is dat veiligheid een eigen plaats krijgt in het schoolbeleid. Daarom kiezen scholen er steeds vaker voor om een veiligheidscordinator aan te stellen die verantwoordelijk is en zich ook verantwoordelijk voelt voor het uitzetten en bewaken van het totale veiligheidsbeleid. Een veiligheidscordinator kan vanuit zijn functie en werkzaamheden een belangrijke rol spelen in de advisering rond het veiligheidsbeleid en is verantwoordelijk voor het continueren van het veiligheidsbeleid in de school. Hij of zij is ook een duidelijk aanspreekpunt in de school voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. De veiligheidscordinator kan zo een spin in het web zijn: er is voor iedereen n aanspreekpunt van waaruit gecordineerd wordt

Wat doet een veiligheidscordinator?
De functie en taken van een veiligheidscordinator worden niet overal hetzelfde ingevuld. Er zijn organisaties waar de preventiemedewerker en/of arbocordinator ook de veiligheidscordinator is. Elders is de veiligheidscordinator meer het aanspreekpunt voor sociale veiligheid. Kenniscentrum Consument en Veiligheid geeft antwoord op de vraag naar het verschil tussen een BHV-er, arbocordinator en veiligheidscordinator. Het kenniscentrum geeft daarnaast ook een uitgebreid overzicht van functie en taken van de veiligheidscordinator primair onderwijs, met de nadruk op fysieke veiligheid. Meer informatie hierover vindt u op http://www.veiligheid.nl/ Via http://www.schoolenveiligheid.nl/kunt u bovendien een artikel downloaden over dit onderwerp, met daarin onder andere scholingsmogelijkheden voor veiligheidscordinatoren en een voorbeeld van good practice.

Eind april/begin mei ontvangt u van de AVS de professionaliseringsgids voor het schooljaar 2006-2007. In het cursusaanbod voor volgend schooljaar is ruim aandacht voor veiligheidsbeleid op school. Zowel de fysieke als de sociale aspecten komen aan de orde.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws