“In het algemeen zijn de cijfers over het veiligheidsgevoel van onderwijspersoneel positief, maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote gevolgen hebben.” Dat schrijven de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in een brief over sociale veiligheid van onderwijspersoneel aan de Tweede Kamer. 
 
Uit de Veiligheidsmonitor po/vo 2018 blijkt dat het grootste deel van het onderwijspersoneel zich veilig voelt op school: in het po 94 procent en in het vo 90 procent van het onderwijspersoneel. In het vo geeft 69 procent van de leidinggevenden aan dat er een expliciet veiligheidsbeleid en een incidentenregistratie is. Vo-scholen kunnen gebruikmaken van het Incidentenvenster-VO, een gratis registratiesysteem om incidenten en ongevallen te registreren en beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie. In het po is het voeren van een incidentenregistratie geen verplichting, maar heeft volgens 71 procent van de leidinggevenden de school toch een veiligheidsbeleid en een incidentenregistratie. In het po adviseert en ondersteunt het Vervangingsfonds schoolbesturen om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. Ook kunnen po- en vo-scholen informatie halen uit de Arbocatalogi of steun krijgen van de Stichting School & Veiligheid.
 
“Helaas krijgt bijna elke school een keer te maken met een ernstiger incident”, aldus de ministers. Het is belangrijk dat scholen een expliciet veiligheidsbeleid voeren, waarbij alle stakeholders rond de school betrokken worden. “Als er een incident plaatsvindt, is het belangrijk dat de school of instelling daarop voorbereid is en een incident goed afhandelt. Cruciaal is dat het personeel zich daarbij ondersteund voelt door collega’s en leidinggevenden. Juist het ontbreken van die steun bij een incident kan volgens de Inspectie SZW uiteindelijk leiden tot uitval van het onderwijspersoneel.” De percentages die aangeven of het personeel vindt dat de opvang en aanpak van daders goed geregeld is, zijn hoog (tussen de 84 en 89 procent), zowel in po als vo.
 
De ministers geven aan dat er de komende periode meer aandacht nodig is voor de bekendheid van meldpunten en vertrouwenspersonen bij instellingen en het vergroten van de toegankelijkheid hiervan. De Veiligheidsmonitor po/vo 2018 laat al zien dat de veiligheid van personeel blijvend aandacht verdient.
 
Scholen moeten voorbereid zijn op incidenten en zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun onderwijspersoneel, concluderen Slob en Van Engelshoven in de brief. “Er is voldoende voor handen om dat ook te doen, het is bovendien als verplichting vastgelegd vooral in de Arbowet. Wij rekenen erop dat scholen hier de komende jaren waar nodig meer werk van maken en zullen daarover het gesprek blijven voeren met alle betrokken partijen.”
 

Links

Gerelateerd nieuws