Veel zorgen in voortgezet onderwijs over sociale mediagebruik leerlingen

De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs (87 procent) maakt zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun leerlingen aan sociale media besteden. Van de docenten merkt 92 procent negatieve gevolgen van het intensieve gebruik van sociale media op de schoolprestaties van de leerlingen. Dat blijkt uit een in november 2017 verricht kwantitatief onderzoek onder 1.318 docenten in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Van de docenten merkt 92 procent dat het sociale mediagebruik van hun leerlingen negatieve gevolgen heeft: vooral afgenomen concentratievermogen (77 procent) en afgenomen oplettendheid in de les (68 procent).
Verder merkt 55 procent van de docenten dat het sociale mediagebruik gevolgen heeft voor de schoolprestaties van hun leerlingen: leerlingen zijn snel en vaak afgeleid, kunnen zich minder goed concentreren, hebben minder tijd hebben voor hun huiswerk en hun (rapport)cijfers gaan achteruit.
Van de docenten heeft 24 procent de indruk dat het aantal zittenblijvers op hun school is toegenomen en 22 procent dat de eindexamenresultaten op hun school zijn verslechterd, mede door het gebruik van sociale media.

Zorgen
De zorgen van de docenten over het sociale mediagebruik van hun leerlingen, zijn (samengevat):
– Het leidt tot sociale en psychische problemen bij leerlingen (fear of missing out/sociale druk, verslaving, online pesten, minder eigenwaarde, minder persoonlijk contact, achteruitgang van sociale vaardigheden).
– De onderwijsprestaties van leerlingen leiden eronder (veel afleiding, snelle afleiding, slechte concentratie, slaaptekort, informatie niet meer goed kunnen verwerken en/of interpreteren).

“Ze slapen te weinig, want ze gaan door tot 2 à 3 uur ‘s nachts, ze zijn extreem afgeleid, en iets langere en diepere teksten worden elk jaar schrikbarend veel slechter begrepen. De aandachtspanne krimpt snel en hard. Ook hebben ze steeds grotere moeite om de toon of emotie van een tekst, gesproken of geschreven, in te schatten zonder emoticons. Dit is een generatie aan het worden met weinig parate kennis, weinig onderscheidingsvermogen en ze zijn meer en meer beïnvloedbaar door zowel goede als slechte bronnen.” aldus één van de docenten.

Positieve gevolgen
Naast negatieve gevolgen merkt 62 procent ook positieve gevolgen van het sociale mediagebruik van hun leerlingen, zoals sneller kunnen communiceren, makkelijker informatie kunnen opzoeken en verbetering van digitale vaardigheden.
Bijna alle docenten (98 procent) hebben inmiddels regels (op schoolniveau en/of op docentniveau) met betrekking tot het smartphonegebruik van leerlingen.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.