Demissionair minister Slob van Onderwijs heeft op 21 mei 2021 verslag uitgebracht over de stand van zaken rond de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Deze regeling voorziet in subsidie voor scholen die acuut middelen nodig hebben voor het treffen van verbetermaatregelen aan hun ventilatiesysteem.

Sinds 4 januari 2021 kunnen schoolbesturen, via de gemeente, een subsidieaanvraag indienen voor het verbeteren van ventilatie en flankerende energiebesparende maatregelen. De SUViS kent een budgetplafond van € 100 miljoen en sloot uiterlijk op 30 juni 2021. Inmiddels is er voor € 115 miljoen subsidie aangevraagd, en is er ruim € 95 miljoen aan subsidie toegekend.

Er zijn twee signalen die opvallen:
1. Sinds de openstelling op 4 januari zijn in korte tijd veel aanvragen voor de SUViS ingediend. Dit wijst erop dat de SUViS in deze aanvraagfase effectief is.
2. De wijze van cofinanciering. 30 procent van de aanvraag wordt gesubsidieerd door het Rijk en de overige 70 procent moet worden betaald uit middelen die de gemeenten en schoolbesturen al krijgen om te voorzien in huisvesting die aan de normen voldoet. Schoolbesturen en gemeenten hebben aangegeven dat zij niet altijd deze financiële ruimte hebben.
Beide signalen worden meegenomen in het vormgeven van het vervolg op de SUViS. Ook de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting zullen daarbij worden meegenomen.

In de brief geeft de minister ook een overzicht over de bijgewerkte uitkomsten van de vragenlijst van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De vragenlijst is tot nu toe door zo’n 882 schoolbesturen (68 procent van het totaal) ingevuld. Dit aantal betreft 7.517 (81 procent) schoolgebouwen in Nederland.
Op 929 locaties (12 procent van het responsetotaal) is het onderzoek uitgevoerd en voldoet de ventilatie niet aan huidige normen en aanvullende richtlijnen. Op 3.072 locaties (40 procent van het responsetotaal) voldoet de ventilatie wel. Voor de overige 46 procent geldt dat het onderzoek op het moment van indienen nog liep of niet kan worden uitgevoerd.

De brief van de minister is hieronder te downloaden.

Gerelateerd nieuws