728 scholen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Om aan deze grote vraag te voldoen heeft minister Bussemaker van Onderwijs besloten het gereserveerde budget van de derde rond nú al beschikbaar te stellen. De minister reserveert de komende jaren 25 miljoen euro om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren.

Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leerkrachten getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld.

728 scholen hebben een subsidie aangevraagd om muziekonderwijs op hun school een impuls te geven. Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd van de BZTband XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Meer Muziek in de Klas organiseert. Ook hebben ruim 300 leerkrachten een workshop muziekonderwijs gevolgd bij een van de conservatoria en pabo’s tijdens de Music University Days. In totaal hebben meer dan 1.000 scholen van de 7.000 basisscholen meegedaan aan een van de initiatieven om muziekonderwijs op hun school te verbeteren. Dat betekent dat 15 procent van de basisscholen betrokken is.

Het is Bussemakers ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is. “Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben.” De minister wil dat enthousiasme belonen en daarom heeft ze de regeling veranderd. Het gereserveerde budget van de derde ronde (2017) is nu al beschikbaar voor de eerste ronde. Dit betekent dat er deze ronde geen aanvragen afgewezen worden vanwege onvoldoende budget en dat alle aanvragen behandeld en beoordeeld worden. Het totale budget voor de eerste ronde komt hiermee op 11,75 miljoen euro.

Links

Gerelateerd nieuws