Veel Steve Jobsscholen stoppen met concept

Ruim de helft van de scholen die de afgelopen vier jaar overstapten op het Steve Jobsconcept of serieus overwogen dat te doen, is afgehaakt. De hoge kosten en het ‘keurslijf’ noemen zij als belangrijkste reden. Dit meldt de Volkskrant na een rondgang langs 46 scholen die de afgelopen jaren overstapten op de iPadmethode van initiator Maurice de Hond of dat overwogen.

Daarvan hebben twaalf scholen gebroken met Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT), de organisatie van Maurice de Hond, of zijn volledig opgeheven. Dertien serieus geïnteresseerde scholen zijn uiteindelijk nooit begonnen. Veertien scholen werken wél volgens de O4NT-methode. Nog zeven scholen verwachten na de zomer over te stappen op het concept. Het gepersonaliseerde niveauonderwijs in een workshopachtige setting, met een tablet voor ieder kind, moet leerlingen voorbereiden op de toekomst.

Ondervraagde afgehaakte scholen noemen de hoge kosten na de eerste opstartjaren en ontevredenheid over de onderwijsmethode als de belangrijkste redenen om de samenwerking te beëindigen. Deelnemende scholen betalen volgens de Volkskrant een maandbedrag van 9 euro per kind.

De Hond in een reactie: “Onze methode werkt niet als je het half doet. Er moest een goed gestructureerde aanpak komen. Zoiets kost trainingen en begeleiding, en dus geld.” Hij ziet dit bevestigd bij de scholen die op dit moment wel volledig volgens zijn methode werken. “Daar werkt het goed, alle betrokkenen zijn tevreden, dat stimuleert mij om er ook in Nederland mee door te gaan.”

Er is inmiddels ook een Steve Jobsschool geopend in het Spaanse Javea en in Zuid-Afrika zijn twee privéscholen die volgens de methode werken. In 2019 verwacht De Hond voor het eerst uit de kosten te zijn met zijn bedrijf sCoolsuite.
Eind mei bracht O4NT een verslag uit met ervaringen en lessen na drie jaar Steve Jobsscholen in Nederland, zie www.o4nt.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.