Nu de Citotoets sinds vorig jaar ná het schooladvies wordt afgenomen, nemen steeds meer basisscholen een intelligentietest bij groep 8-leerlingen af om hun advies voor vervolgonderwijs mee te onderbouwen. Dat meldt het AD. De AVS is van mening dat het overbodig is zo’n IQ-test af te nemen.

Scholen die zo’n intelligentietest afnemen bij leerlingen uit groep 8 geven aan dat ze sterker willen staan tegenover kritische ouders, die steeds meer eisen stellen of een second opinion willen. Om er zeker van te zijn dat hun aanbeveling de juiste is, gebruiken zij nu ook de resultaten van zo’n IQ-test bij het bepalen van de schooladviezen.

Sinds het advies van de basisscholen leidend is, zien adviesbureaus de aanvragen voor intelligentietesten groeien. Jaarlijks doen zo’n 75.000 scholieren een intelligentiemeting, de zogenoemde NIO-test.

Leraren gebruiken nu de schoolresultaten in het leerlingvolgsysteem en hun eigen ervaring met leerlingen als leidraad voor een advies. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat zou voldoende moeten zijn. Kinderen zitten meestal ook al acht jaar op die school, dat geeft een goed totaalbeeld. En als de citoscores hoger uitvallen dan het schooladvies, kan het advies nog worden bijgesteld. Alleen als er echt onduidelijkheid is over een leerling, zou er in een enkel geval een aanvullende intelligentietest afgenomen kunnen worden.” 

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd