Veel nieuwe informatie op website lesopafstand.nl

Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij afstandsonderwijs, is lesopafstand.nl, het platform voor ondersteuning van afstandsonderwijs, de afgelopen maanden doorontwikkeld. Op 1 oktober is de vernieuwde website live gegaan. Scholen kunnen ook een vragenlijst invullen en aangeven waar ze nu nog knelpunten ervaren of verwachten te ervaren in hun onderwijsproces. Ook is het nog mogelijk om mee te doen aan de Monitor hybride onderwijs.

Ook dit schooljaar is het nog nodig dat scholen soms afstandsonderwijs geven, bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van leraren of wanneer leerlingen thuis moeten blijven. Dit zal wederom een beroep doen op de vindingrijkheid en de veerkracht van het onderwijs. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, is lesopafstand.nl de afgelopen maanden doorontwikkeld.

Op lesopafstand.nl vinden besturen, schoolleiders en leraren praktische tips en handreikingen over randvoorwaarden, de organisatie van het onderwijsproces en de pedagogische en didactische aspecten van afstandsonderwijs. Het loket voor vragen is uitgebreid en verstevigd: er zijn antwoorden op meer veelgestelde vragen toegevoegd, en er zijn meer professionals beschikbaar om hulp te bieden, zo ook voor vragen over het schoolgebouw en ventilatie. Via webinars worden nuttige voorbeelden uit de praktijk gedeeld.

Veel scholen hebben ook vragen over hun verantwoordelijkheid in verschillende situaties, zoals leerlingen met een kwetsbare gezondheid of kortdurende ziekte. Hierover geeft de site  ook informatie, waarbij veelal geldt dat scholen wordt gevraagd om zich in te spannen, maar ze niet aan het onmogelijke gehouden worden.

Om de ondersteuning op Lesopafstand goed aan te laten sluiten op de ondersteuningsbehoeften van scholen kunnen zij via een vragenlijst op lesopafstand aangeven waar ze nu nog knelpunten ervaren of verwachten te ervaren in hun onderwijsproces, de randvoorwaarden of de organisatie. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 16 november. Ook is het nog mogelijk om mee te doen aan de Monitor hybride onderwijs: hiermee worden de geleerde lessen van schoolleiders en leraren in beeld gebracht, waar collega’s nu en straks hun voordeel mee kunnen doen.

Links