Den Haag telt aanzienlijk minder zwakke scholen dan twee jaar geleden, meldt de gemeente. Waren er in 2011 nog 23 zwakke basisscholen, nu zijn dat er nog maar vijf. Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar in het voortgezet onderwijs. Het aantal zwakke vo-scholen daalde in twee jaar tijd van zestien naar vijf, blijkt uit recente cijfers van de onderwijsinspectie. De cijfers in Den Haag kloppen met het landelijke beeld.

Volgens onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven is de scherpe daling in Den Haag het resultaat van gezamenlijk optrekken van scholen en de gemeente. “De gemeente biedt scholen die worstelen met de kwaliteit van het onderwijs hulp aan. En die helpende hand wordt aangepakt.” Beleidsmedewerkers helpen bij het analyseren van het probleem.
In 2012 stelde de gemeente 100.000 euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering. In 2013 wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken. Daarnaast investeert de gemeente Den Haag fors in resultaatgerichte onderwijsprogramma's en is de focus gelegd op vroeg- en voorschoolse educatie, extra leertijd en schakelklassen binnen de brede buurtschool. Ook wordt er ingezet op verdere professionalisering van leerkrachten. Zo startte wethouder Van Engelshoven de Haagse Lerarenbeurs. Al deze investeringen zijn erop gericht om leerlingen maximale mogelijkheden te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws