Veel leerlingen en leraren op school, maar sneltesten graag sneller

Per school ontbreken gemiddeld 8 leerlingen (3% van de leerlingen) vanwege coronagerelateerde oorzaken, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder meer dan 600 schooldirecteuren in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Op 22 procent van de scholen (zonder vakantie) waren alle leerlingen op school, het gros miste één of meerdere leerlingen en in slechts een enkel geval is de hele school dicht. “Vorige week leek het op scholen in regio Noord en Midden redelijk goed te verlopen, regio Zuid had toen vakantie. Nu is het omgekeerd, dus de komende weken blijven belangrijk om te monitoren”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Op 12 procent van de scholen werden vorige week één of meerdere klassen naar huis gestuurd. Het gaat om circa 0,2 klas per school, dat is ongeveer één klas per vijf scholen. Gemiddeld zitten zo’n 6 leerlingen per school in quarantaine. Naar weten van de schoolleiding hebben gemiddeld 4,5 leerlingen per school zich laten testen, daarvan was 12 procent positief. Dat gaat om circa 0,5 leerlingen per school en 5 leerlingen per 10 scholen.

34 procent van de schoolleiders ziet over het algemeen bereidheid bij ouders als het gaat om testen, 24 procent ziet weinig of geen bereidheid. 42 procent heeft onvoldoende zicht of zit hier neutraal in.

Aanwezigheid leraren

Een grote meerderheid van de leraren is aanwezig op school, gemiddeld was 93,5 procent van de leraren op school. Op 43 procent van de scholen waren alle leraren aanwezig. Gemiddeld ontbraken er per school 1,2 leraren vanwege coronagerelateerde oorzaken, 1,4 leraren lieten zich testen, waarvan slechts 2 procent positief bleek. Dit naast de bestaande tekorten of vacatures. Op 82 procent van de scholen krijgen leraren daadwerkelijk voorrang bij het testen, slechts bij 5 procent van de scholen wordt er geen voorrang verleend hoewel dit wel is afgesproken.

Sneltesten mogen wat sneller

Ruim 60 procent van de schoolleiders vindt dat de sneltesten al bij de scholen hadden moeten zijn. 20 procent vindt dat ze er per direct moeten komen en 17 procent zo snel mogelijk of binnen uiterlijk twee weken. 90 procent van de schoolleiders verwacht draagvlak in zijn team voor het sneltesten. Slechts 2 procent van de schoolleiders verwacht geen draagvlak. Zo’n 10 procent van de scholen maakt al gebruik van sneltesten.

De AVS roept al langere tijd op om op korte termijn sneltesten beschikbaar te stellen voor scholen en onderwijspersoneel een plek te geven in het vaccinatieprogramma om het zo veilig mogelijk te maken. “Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en willen graag de scholen openen, maar zijn anderzijds ook verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel. Sneltesten zijn gewoon voorradig dus wat ons betreft mag het wel wat sneller”, aldus voorzitter Petra van Haren.