Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dit schooljaar staatsexamen doen, dreigen te bezwijken onder de grote druk en kansenongelijkheid. Een groot aantal van hen kan geen gebruik maken van versoepelingen in verband met corona, anders dan leerlingen uit het reguliere onderwijs.

Bij Leerlingenbelang VSO (LBVSO) – een nieuwe belangenorganisatie (sinds maart 2020) voor en door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs – zijn de afgelopen weken 532 klachten binnengekomen. Veel leerlingen kampen met zware depressies, suïcidale gedachten en grote onzekerheid over het verloop van de examens, zo blijkt uit deze klachten.

In totaal zijn er naar schatting 4000 vso-leerlingen die dit jaar staatsexamens doen. Daarnaast zijn er ook nog thuiszitters en leerlingen uit het volwassenenonderwijs die staatsexamens doen. Volgende maand, begin juli, hebben al deze kandidaten nog mondelinge examens.

De Tweede Kamer nam eerder twee moties aan (van D66-Kamerlid Paul van Meenen) waarin staat dat óók staatsexamenleerlingen recht hebben op versoepelingen in verband met de coronacrisis. Bij deze twee moties gaat het specifiek om VSO/VaVo/thuiszitter vso leerlingen die dit jaar zogeheten deelcertificaten halen, maar nog niet opgaan voor het (hele) diploma. Volgens de moties moeten ook deze leerlingen de kans krijgen om een examen opnieuw te kunnen doen bij onvoldoende resultaat. Daarnaast moeten zij één onvoldoende kunnen wegstrepen, net als reguliere examenleerlingen.

Tot nu toe heeft demissionair minister Slob deze moties naast zich neergelegd, omdat ze volgens hem onuitvoerbaar zijn. Zo zou het volgens hem praktisch gezien niet mogelijk zijn om de herkansingen voor de vso-leerlingen te organiseren. LBVSO heeft hier vorig schooljaar, na vele mislukte pogingen om het tij te keren, al voor gewaarschuwd en het ministerie gevraagd om het in elk geval dit schooljaar wel tijdig te regelen.

Nu veel vso-leerlingen dreigen te bezwijken, wil het LBVSO dat Slob staatsexamenkandidaten (die opgaan voor deelcertificaten 2021) alsnog tegemoet komt. Bijvoorbeeld door bij de normering rekening te houden met de problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis en hun beperking.

Gerelateerd nieuws