Veel belangstelling voor excellentieregeling

De regeling `Excellentie in het basisonderwijs´ heeft ruim tweehonderd uiteenlopende projectvoorstellen opgeleverd. Het geeft aan dat het stimuleren van toptalent een thema is dat leeft bij scholen.

De adviescommissie onder voorzitterschap Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), buigt zich momenteel over de plannen. Er kunnen maar maximaal 63 projecten worden gesubsidieerd. Het gaat om innovatieve projecten, waarvan ook andere scholen direct kunnen leren. In mei brengt de commissie Dijkgraaf advies uit aan de staatssecretaris. In juli 2009 wordt bekendgemaakt welke voorstellen in aanmerking komen voor subsidie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.