Veel animo voor onder curatele stellen zeer zwakke basisscholen

Het voorstel van de SP om zeer zwakke basisscholen onder curatele te stellen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma ziet wel bezwaren, maar is bereid te kijken naar de mogelijkheid om een bewindvoerder van de overheid in te schakelen op scholen die ver onder de maat presteren. Dat bleek onlangs tijdens een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp, waarover het ANP berichtte. De SP opperde het voorstel naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad. PvdA en D66 omarmden het plan. Het CDA hield nog een slag om de arm. De VVD vindt dat alle zeer zwakke scholen per definitie gesloten moeten worden. Volgens Dijksma is het sluiten van scholen nu wettelijk niet mogelijk en is het de vraag of kinderen geholpen zijn als hun school gesloten wordt. De meeste scholen slagen er in om binnen twee jaar uit het diepe dal te kruipen, stelde zij. Ook Dijksma´s collega Van Bijsterveldt (voortgezet en beroepsonderwijs) heeft goede hoop dat zij er in slaagt om het aantal zeer zwakke middelbare scholen terug te brengen. Inspecteurgeneraal Annette Roeters liet op Radio 1 weten dat sluiting praktisch nooit aan de orde zal komen, omdat er genoeg andere middelen zijn om zeer zwakke scholen binnen één a twee jaar weer op de rails te krijgen. “De Inspectie zit er bovenop: we maken afspraken met deze scholen, spreken het bestuur aan, stellen een verbeterplan op en houden daar toezicht op. In feite staan de betreffende scholen hierdoor al onder curatele.” Roeters staat echter niet negatief tegenover een bevoegdheid van de overheid om de scholen, als uiterste `redmiddel´, te kunnen sluiten. “Het is een extra stok achter de deur, net zoals eerder de lijst op internet een extra drukmiddel was om zo snel mogelijk van het predicaat `zeer zwakke school´ af te komen. Een wet zou sluiting van scholen wel mogelijk maken, zoals dat ook kan bij ziekenhuizen. De Kamer kijkt of het mogelijk is dat het betreffende wetsvoorstel nog voor de zomer behandeld kan worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.