In de Staatscourant van 31-12-2012 (nummer 27185) en op officielebekendmakingen.nl zijn de schoolvakantiedata voor 2013-2016 gepubliceerd. Vanaf het schooljaar 2013/2014 zijn de kerst- en meivakantie niet meer vrij in te vullen. Deze worden dan net als de zomervakantie door de minister van OCW vastgesteld. Vanaf de zomer van 2014 duurt de centraal vastgestelde zomervakantie zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs zes aaneengesloten weken.

De zomervakantie wordt vanaf 2014 in het vo met één week ingekort ten opzichte van de huidige situatie. Hiervoor in de plaats komen roostervrije dagen die gedurende het jaar, in overleg met de MR, kunnen worden ingepland. De geldende regeling Spreiding zomervakanties 2013 heeft betrekking op de zomervakantie van 2013. Voor de zomervakanties van 2014, 2015 en 2016 is een nieuwe regeling opgesteld. Deze data gelden voor scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit betekent dat alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs dezelfde kerstvakantie hebben en dat alle scholen in elk geval één week meivakantie tegelijkertijd hebben.

Omdat de onderwijstijd in het primair onderwijs over acht schooljaren wordt berekend, kunnen scholen voor primair onderwijs besluiten om een meivakantie van meer dan één week in te roosteren. In het voortgezet onderwijs kunnen naast de centraal vastgestelde zomervakantie (zes weken), kerstvakantie (twee weken) en meivakantie (één week) nog twee vakantieweken (tien vakantiedagen) worden ingepland.

Zomervakanties 2014, 2015 en 2016
De perioden voor de zomervakanties zijn voor de jaren 2014 tot 2016 centraal vastgesteld:

Schooljaar 2013/2014
Regio Noord 5 juli t/m 17 augustus 2014
Regio Midden 19 juli t/m 31 augustus 2014
Regio Zuid 12 juli t/m 24 augustus 2014

Schooljaar 2014/2015
Regio Noord 4 juli t/m 16 augustus 2015
Regio Midden 11 juli t/m 23 augustus 2015
Regio Zuid 18 juli t/m 30 augustus 2015

Schooljaar 2015/2016
Regio Noord 16 juli t/m 28 augustus 2016
Regio Midden 9 juli t/m 21 augustus 2016
Regio Zuid 23 juli t/m 4 september 2016
 
De perioden voor de kerst- en meivakanties zijn voor de jaren 2013 tot 2016 voor alle regio’s gelijk en eveneens centraal vastgesteld. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken.

De Regeling vaststelling schoolvakanties 2013 – 2016 is via de AVS-website te downloaden.

Meer informatie en data: www.duo.nl, www.rijksoverheid.nl/ocw en www.officielebekendmakingen.nl (Staatscourant van 31-12-2012 – nummer 27185).

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd