Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Adaptieve Centrale Eindtoets voldoende geschikt voor het sbo en so. Deze leerlingen zijn vanaf schooljaar 2019-2020 verplicht om de eindtoets te maken. Dat meldt Minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Leerlingen uit het sbo en so hoefden tot nu toe geen eindtoets te maken, omdat er niet voor al deze leerlingen een geschikte toets voorhanden was. Sbo- of so-scholen kunnen nu de Adaptieve Centrale Eindtoets gebruiken als de toets van hun keuze voor deze leerlingen niet geschikt is.

Voor bepaalde leerlingen zijn er nog uitzonderingen. Hiervoor wordt de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO gehanteerd, waarin staat beschreven welke leerlingen zijn uitgezonderd van de verplichting. Slob vat deze drie uitzonderingen samen in zijn brief.

Evaluatie regels overgang po-vo
Begin 2019 wordt de eindevaluatie verwacht van de regels over de eindtoets en het schooladvies en de overgang naar de brugklas. Sinds 2014 is het schooladvies leidend bij de overgang van een leerling naar de middelbare school. Als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies heeft aangegeven, dan moet de school haar advies heroverwegen.
 
Diverse scholen hebben onlangs een brief gekregen van onderzoeksbureau Oberon met het verzoek een vragenlijst hierover in te vullen. Deze scholen kunnen tot uiterlijk 10 oktober deze vragenlijst invullen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Regeling toetsreglement centrale eindtoets po schooljaar 2020–2021 bekend

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen