Met ingang van maandag 5 oktober 2020 wordt het gebruik van mondneusmaskers binnen het schoolgebouw in het voortgezet (speciaal) onderwijs dringend geadviseerd in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet toe te passen of te handhaven is, zoals op gangen en in aula’s. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob met de onderwijssector afgesproken.

Dit geldt niet voor klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, dan kan het mondneusmasker af. Ten aanzien van de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs geldt dat een mondneusmasker dringend wordt geadviseerd in specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te houden tussen leerling en docent, en waarbij een mondneusmasker de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (zoals bij lassen).

Bij een deel van de leerlingen (specifieke doelgroepen) in het voortgezet speciaal onderwijs is het dragen van een mondneusmasker niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de MR te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker reëel is.

De adviezen ten aanzien van het gebruik van mondneusmaskers voor het leerlingenvervoer blijven ongewijzigd. Wel moeten de gezondheidscheck en hygiënemaatregelen strikt toegepast worden.

Als op schoolniveau het besluit plaatsvindt om het dringende advies om te zetten in een verplichting, wordt dit vastgesteld in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden (maatregelen voor een veilige leer- en werkomgeving), waarmee de medezeggenschap moet instemmen. Bij het handhaven van de draagplicht van mondneusmaskers zal de school ook het belang van de leerplicht moeten wegen. Het is belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders en personeel. 

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Primair onderwijs

Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het besmettingsrisico van kinderen in de basisschoolleeftijd aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet nodig is. 

Link

Gerelateerd nieuws