De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Slob van Onderwijs kondigde eerder al aan dat het kabinet 360 miljoen euro ter beschikking stelt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Bij deze huidige regeling kunnen gemeenten en schoolbesturen maximaal 1 miljoen euro aanvragen.

Doel van de regeling is om het binnenklimaat op scholen op energiezuinige manier te verbeteren. Voorwaarde is dat de gemeente een verklaring geeft dat de ventilatie op school niet voldoet aan Frisse Scholen Klasse C (bestaande bouw) of Klasse B (bouw na 2012).

Een andere voorwaarde is dat er sprake moet zijn van cofinanciering: 30 procent wordt gefinancierd door het Rijk via de subsidieregeling, 70 procent wordt bijgelegd door de gemeente en het schoolbestuur. Gemeenten en schoolbesturen moeten in goed overleg tot een verdeling komen van deze investering. Het gaat om grote investeringen, die vaak niet in de meerjarenplannen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en begroting van schoolbesturen zijn opgenomen. Volgens onderzoek van McKinsey geven schoolbesturen nu al 35 procentmeer uit aan materiële instandhouding dan ze ontvangen.

Hoewel goed luchten en ventileren belangrijk is om luchtweginfecties te voorkomen, is het echter nog onbekend of goed ventileren helpt om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het advies is wel om de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen.

De gemeente, die moet verklaren dat de ventilatie in de school niet voldoet, kan de subsidie aanvragen tussen 4 januari en 30 juni 2021. De aanvraag voor de subsidieregeling kan ingediend worden met terugwerkende kracht, voor projecten gestart vanaf 1 oktober.

Links

Gerelateerd nieuws