Zorg- en onderwijspersoneel (in po en vo) kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard, totdat de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag. AVS-voorzitter Van Haren: “Schoolleiders zijn blij met de voorrang voor onderwijspersoneel.”

Veel schoolleiders maakten zich dagelijks zorgen of ze wel voldoende personeel op de been konden brengen om alle klassen te ontvangen. In veel gevallen zorgde dat ook voor het naar huis sturen van leerlingen. “Al direct na de zomervakantie hebben we aangegeven dat deze regeling nodig was. Sindsdien stapelden de problemen zich op. Steeds meer scholen konden niet alle klassen op school ontvangen, omdat er geen leraren en vervanging was. We zijn blij dat we samen met de GGD, ministeries en andere onderwijsorganisaties tot een oplossing zijn gekomen om te voorkomen dat steeds meer klassen thuis moesten blijven”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Naast het reguliere personeelstekort op scholen zijn er op veel scholen medewerkers afwezig vanwege reguliere ziekte, omdat ze in een risicogroep vallen of wegens milde klachten thuis moeten blijven. Van Haren: “Als je dan soms meerdere leraren vijf à zes dagen moet missen omdat ze wachten op een test of testuitslag, terwijl slechts een klein deel uiteindelijk positief test, dan is dat zeer ongewenst. Door nu in één dag de test en testuitslag te krijgen lost dat veel problemen op. Nog steeds blijft natuurlijk het personeelstekort en afwezigheid door ziekte, maar dit gaat zeker helpen om meer kinderen op school te kunnen ontvangen.”

Afwegingskader

Met de partijen is de afspraak gemaakt dat de voorrangsprocedure alleen geoorloofd is als de continuïteit van het primair proces in gevaar is. Als de voorrangsprocedure volloopt met niet-spoedeisende testen, kan de snelle doorlooptijd niet meer gerealiseerd worden. Dat wil zeggen alleen als er sprake is van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd. Schoolleiders maken dus een integere afweging maken. Daarvoor is een afwegingskader gemaakt. AVS-leden ontvangen dit via e-mail. Er zijn twee momenten dat er controle plaatsvindt op de prioriteit: telefonisch en in de teststraat.

De voorrangsprocedure werkt als volgt:

  • De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij corona-gerelateerde klachten heeft;
  • De schoolleider kijkt op basis van het afwegingskader of zij/hij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure;
  • Indien dat het geval is, ontvangt de medewerker een ingevulde en ondertekende voorrangsverklaring en verdere informatie over het testen.

Aanvragen coronatest via prioriteitsnummer

Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 07.30 uur.


Wie komen voor deze prioriteitsregeling in aanmerking?

Op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg staat een overzicht van professionals die in aanmerking komen. Om getest te worden moeten zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Onderwijspersoneel komt in aanmerking als zij werken in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs én als hun afwezigheid ervoor zorgt dat klassen naar huis worden gestuurd. Er is een Verklaring ‘voorrangsprocedure Covid-19 dat ondertekend moet worden door (de vertegenwoordiger van) het bevoegd gezag (te verkrijgen via de schoolleider).

Waarom krijgen deze doelgroepen prioriteit?

Het onderwijspersoneel krijgt prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen. En ook voor de ouders die daardoor niet aan het werk kunnen. De voorrangsregeling is een tijdelijke regeling omdat de vraag naar testen momenteel groter is dan de capaciteit in de laboratoria. De capaciteit wordt zo snel mogelijk uitgebreid. De verwachting is dat in oktober de capaciteit weer voldoende is om aan de vraag naar testen te kunnen voldoen.

Links

Gerelateerd nieuws