Tussen 1 oktober en 1 november kunnen scholen zich aanmelden voor het aanbieden van een verrijkt en/of versneld vwo-programma, bedoeld voor getalenteerde vwo-leerlingen. Door deze beleidsregel kunnen scholen een vijfjarig vwo-traject en/of een verrijkte variant van het zesjarig vwo aanbieden.

Het versnelde vwo-traject comprimeert het vwo-programma tot vijf jaar. Bij het verrijkte vwo-programma van zes jaar kan de leerling bijvoorbeeld projecten doen, extra vakken – bijvoorbeeld op de universiteit – volgen of stage lopen. Deze varianten zijn mogelijk door ingrijpend te schuiven met de lesstof van bovenbouw naar onderbouw.
Scholen moeten bij de aanvraag rekening houden met enkele criteria, bijvoorbeeld dat de MR akkoord is met het aanbieden van de versnelling en/of verrijking. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan de school met ingang van schooljaar 2019/2020 met het programma beginnen.

De aanvragen kunnen jaarlijks ingediend worden tussen 1 oktober en 1 november. Voor het laatst in 2020, omdat de beleidsregel loopt tot september 2027.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim