Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eindtoetsen. Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2015 tot en met 31 januari 2016 inschrijven voor een eindtoets.
 
De drie toetsaanbieders zijn:
• De IEP Eindtoets van Bureau ICE.
• ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets van A-VISION.
• De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.

De school kiest voor één toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) in het voorjaar van 2016 dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Scholen ontvangen van de aanbieders van de beschikbare eindtoetsen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets.

Afnamemoment
De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2016. Meer informatie over de afnamedata van elke eindtoets is te vinden op de websites van de verschillende eindtoetsen.
 

Proeftoets digitale adaptieve Centrale Eindtoets
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) laat momenteel de digitale adaptieve Centrale Eindtoets ontwikkelen die in 2018 voor het eerst wordt afgenomen. De digitale adaptieve toets bouwt voort op de huidige papieren Centrale Eindtoets. Voor de doorontwikkeling wordt in februari 2016 een proeftoets uitgevoerd, waarbij opgaven worden getest van de nieuwe adaptieve Centrale Eindtoets. Het CvTE is op zoek naar scholen die willen deelnemen aan deze digitale proeftoets. Meer informatie is te vinden op de website van het CvTE. Meteen aanmelden is ook mogelijk.

 

 

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws