Van wat de leerkracht kan naar wat de regio kan

Speciaal (basis)onderwijs
Dat een continuüm van onderwijs en zorgaanbod op regionaal niveau wenselijk en binnenkort ook wettelijk verplicht is door de invoering van Passend onderwijs, roept de vraag op hoe scholen met hun mogelijkheden, beperkingen en grenzen omgaan en hoe zich dat vertaalt in een regionaal aanbod.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.