Van visie naar schoolgebouw

Een schoolgebouw is een plek waar jonge mensen kennis opdoen, een plek van sociale activiteit en een maatschappelijke plek in de samenleving. Met de komst van de brede school groeit de openbare maatschappelijke functie nog steeds. Voor gebruikers en architect is het een uitdaging een gebouw tot stand te brengen, dat zo goed mogelijk aansluit op de steeds veranderende behoefte. De budgetten voor scholenbouw vormen daarbij nog een extra uitdaging om datgene wat de gebruiker voor ogen staat te realiseren.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.