Leerlingen brengen circa duizend uur per jaar op school door. De school is nog altijd een vast kader, waar sociale en lerende netwerken een belangrijke basis zijn. Langzaam vervaagt een aantal van deze vaste kaders. De school is niet altijd meer het gebouw tussen vier muren waarbinnen alles zich afspeelt. In toenemende mate, vooral door de mogelijkheden die ict en globalisering bieden, wordt leren benaderd vanuit doorlopende leerlijnen waarvan de invulling niet meer altijd plaats- of tijdgebonden is. Sociale netwerken zijn niet alleen fysiek, maar ook virtueel steeds belangrijker in de communicatie en persoonsvorming. Leren en ontwikkelen gebeurt 24/7 in én buiten de school. Dat vraagt om nieuwe perspectieven.
School is en blijft in al haar breedheid een belangrijke plaats waar inzicht kan worden verkregen in de leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen en waar aandacht voor persoonlijke behoeften en persoonsvorming mogelijk is. Een vindplaats, waar individuele aandachtspunten en tevens de impact van en samenhang met de omgeving en thuissituatie duidelijk kunnen worden. De combinatie van Passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg maken de rol van de school als vindplaats steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de opvolging. In toenemende mate zien we hoe de school van vindplaats naar werkplaats transformeert. Door structuren, plannen van aanpak, communicatie en ketenbenadering steeds beter op elkaar af te stemmen, ontstaat een netwerk rond de leerling waar het uitgangspunt één-kind-één-plan steeds meer vorm krijgt. Dit betekent niet dat we er al zijn. Zowel in de rol van vindplaats als die van werkplaats valt nog veel te ontwikkelen. Ondanks alle bestaande inspanningen, krijgt nog niet ieder kind wat het nodig heeft. De leidinggevenden zijn aan zet om de rol van vind- en werkplaats blijvend te agenderen in de school.

De AVS wenst haar leden, partners en andere relaties een voorspoedig 2017!

Gerelateerd nieuws