Goede samenwerking tussen leidinggevenden of tussen schoolleider en leraar leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Hoe verdeel je de taken slim en zorg je tegelijk voor meer werkplezier? “Focus op wat goed is, dan is de kans groter dat jij en je collega’s floreren.”

Paul ’t Mannetje, naast Mil van Beek trainer van de nieuwe tweedaagse training Power of 2: “Je merkt vaak dat er weinig wordt stilgestaan bij het proces van samenwerken. In het bedrijfsleven en ook op scholen zie je dat teams hollen van het ene naar het andere plan. Er is weinig aandacht voor vragen als: hoe werken we samen? Benutten we onze talenten en sterke punten? Daar springen we op in.”
De leidinggevende heeft een belangrijke rol in deze samenwerking, aldus ’t Mannetje, die via zijn bureau ‘t Mannetje & co veel trainingen, presentaties en coaching geeft en daarnaast scholen begeleidt om meer talentgericht te werken. “Schoolleiders en adjuncten werken in de praktijk intensief samen en goede samenwerking is ook van belang bij gespreid leiderschap. Hoe de leidinggevende omgaat met zijn team is bepalend voor het onderwijs- en werkklimaat.”
De tweedaagse brengt de samenwerking op een bijzondere manier in kaart. ’t Mannetje: “We spreken waardering uit naar elkaar, benoemen wensen voor de toekomst en kijken naar ieders talenten en sterke punten. Daarmee maken we een plan voor de komende periode. Als directeur en adjunct tegelijk aan deze training deel­nemen, is het effect nog groter. Ze kunnen samen naar het werk­proces en een slimmere taakverdeling kijken. Je kunt bijvoorbeeld iets waar je minder sterk in bent uitruilen met een collega.”
Hij vervolgt: “De meeste groei bereik je als je je richt op iemands talenten en sterke punten. Naast een talententest kijken we met een samenwerkingstest in hoeverre de collega’s vertrouwen hebben in elkaar, of ze vergevingsgezind en betrokken zijn en de ander groei en ontwikkeling gunnen. In hoeverre geef je elkaar de ruimte voor ieders talenten en sterke punten? Het inzicht in talenten en het onderzoek naar criteria voor gezonde samenwerking kunnen de deelnemers direct in hun schoolpraktijk toepassen.”
Onderdeel van de training is een topsporter/bergbeklimmer die in woord en beeld duidelijk maakt hoe je goed samenwerkt. “In de (berg)sport ben je op elkaar aangewezen en is samenwerking van levensbelang. Als die condities goed zijn, heb je de grootste kans op goede resultaten.”
 
Doelgroep: directies, schoolleiders, adjunct(en), managementteams en bestuurders. Deelnemen met minimaal twee personen is aanbevelenswaardig.
Data: 8 en 9 maart of 24 en 25 mei
Schoolleidersregister PO: informeel leren
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/powerof2
 

Gerelateerd nieuws