In verband met de versoepelingen van respectievelijk 20 september 2021 en 25 september 2021 zijn de Richtlijn BAO/S(B)O en de Richtlijn VSO opgesteld. Deze richtlijnen komen in de plaats van de eerdere protocollen. Het protocol Basisonderwijs en het protocol SO/SBO zijn in één richtlijn ondergebracht.

Door de versoepelingen zijn een aantal onderdelen geschrapt.

Basisonderwijs

Wijzigingen per 20 september 2021 IV-2 BCO: Aanpassing van de quarantaine maatregel en het BCO. Bij één besmetting hoeft niet de hele klas meer in quarantaine.

Wijzigingen per 25 september 2021 Pagina 1: wijziging van protocol naar richtlijn i.v.m. versoepelingen in het beleid en “richtlijnen” passender is.

In gehele richtlijn: Vervallen van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en vervallen van mondkapjesplicht.

Voortgezet speciaal onderwijs

Wijzigingen per 25 september 2021:
Pagina 1: wijziging van protocol naar richtlijn i.v.m. versoepelingen in het beleid en “richtlijnen” passender is.
I – 1: Opheffen 1,5 m afstandsmaatregel
I – 2: vervallen van mondneusmasker in school, hele alinea is vervallen. Nummering is aangepast.
I – 3: 1,5 m afstandsmaatregel is vervallen.
II – 1: 1,5 m afstandsmaatregel vervallen bij praktijkvakken en bewegingsonderwijs
II-3 : aanwezigheid van externen in school is mogelijk
III – 1: vervallen van mondneusmasker op schoolplein, hele alinea is vervallen. Nummering is aangepast.
III – 1 : 1,5 m afstand in school verwijderd.
III – 3: vervallen van 1,5 m afstand en mondneusmasker van ouders die hun kind komen brengen/halen. Overige regels blijven van kracht.
IV – 1: Alinea verwijderd i.v.m. vervallen van 1,5 m afstandsmaatregel. Nummering is aangepast.
IV – 1: update van quarantaineregels.
IV – 6: Toevoeging advies zelftesten bij niet-immune personen. Teksten verwijderd die betrekking hebben op de zomervakantie.

De genoemde richtlijnen zijn gebaseerd op de Servicedocumenten PO en VO van 21 september 2021.

De Richtlijn BAO/S(B)O en de Richtlijn VSO alsmede de Servicedocumenten PO en VO zijn te downloaden via de AVS-website.

De meest recente corona richtlijnen

De meest recente servicedocumenten

De meest recente protocollen bewegingsonderwijs

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws