Van Oudega tot Heerlen

Van Oudega tot Heerlen, van Sint Pancras tot Arnhem. De laatste maanden zijn we intensief in gesprek geweest met honderden leden. Met name over de koers van de AVS nu en in de toekomst. Zwolle en Hoogeveen staan als laatste op het programma.

AVS leden tonen zich erg betrokken tijdens ledenbijeenkomsten
Natuurlijk ging het ook over de CAO, die in deze periode tot stand kwam, en over de dienstverlening van de AVS. Het gesprek ging echter vooral over hoe de belangen van bovenschoolse en schoolse leiders in de toekomst behartigd worden in het belang van het onderwijs. Veel leden bezochten de bijeenkomsten vooral om over dit punt bijgepraat te worden en te discussiren. Het feit dat de AVS naar de leden toekomt, wordt uitermate gewaardeerd. De AVS is dan ook van plan om vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren. Van de twintig bijeenkomsten werden er 18 gehouden in schoolgebouwen die door enthousiaste leden ter beschikking werden gesteld. Daarvoor onze hartelijke dank.

Op drie bijeenkomsten na, waren op elke bijeenkomst namens de AVS Ton Duif (voorzitter) en Michiel Wigman (directie) aanwezig. Ook gaven adviseurs van de AVS acte de prsence. Bijna alle bijeenkomsten verliepen volgens hetzelfde patroon; na een uiteenzetting van Ton Duif ontspon zich na de pauze een inhoudelijke discussie. De essentie van het verhaal is elke keer weer: Hoe moet de AVS zich ontwikkelen in het krachtenspel van de toekomst om de belangen van de achterban zo goed mogelijk te kunnen behartigen? Duif schetste daarbij een aantal ontwikkelingen. De functie van schoolleider is wezenlijk veranderd de laatste tien jaar. Van primus interpares in de werknemersrol naar uitvoerend werkgeverschap;

o Het aantal managementfuncties is fors uitgebreid;
o De governance discussie wordt intens gevoerd. Het gaat daarbij over scheiding van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden. De AVS pleit voor een eenduidige scheiding van enerzijds toezicht en anderzijds uitvoering. Dat betekent een rolverschuiving voor het schoolbestuur oude stijl en een rolverandering van de (bovenschoolse) manager/bestuurder;
o De manier waarop de CAO-onderhandelingen in praktijk verlopen en wat dat betekent zodra ook de primaire arbeidsvoorwaarden worden losgelaten door het ministerie. Het CAO-belang van schoolleiders kan beter binnen één sectororganisatie worden ondergebracht;
o De continuering van de individuele belangenbehartiging (Stichting Support zal altijd blijven doorgaan met het verlenen van rechtsbijstand voor uitsluitend de werknemersbelangen);
o De noodzaak een einde te maken aan de versnipperde belangenbehartiging van dit moment, waardoor je jezelf als sector en als groep professionals enorm tekort doet;
o De wens van de minister

Na een korte pauze startte dan de discussie. Opvallend was dat vrijwel nergens een echt fel debat losbrak, meer een uitwisseling van gedachten en argumenten. Naar elkaar luisteren en meedenken met elkaar: Zijn we nou werknemer of werkgever? Blijft de individuele belangenbehartiging bestaan, want dat is een van de belangrijke redenen om lid te zijn. Is er geen toenemende mate van spanning tussen schools en bovenschools? Waarom bestaat er zon versnipperde belangenbehartiging? Wat kunnen wij er aan doen om het proces naar n sectororganisatie te versnellen? Aan welke kant van de tafel kun je tijdens CAO-onderhandelingen onze belangen het best behartigen?

Groen licht
Hoewel leden soms met de nodige scepsis naar het verhaal luisterden, waren in bijna alle gevallen de argumenten zo sterk dat leden vrijwel altijd het groene licht gaven en ons aanmoedigden snel en voortvarend aan de ontwikkeling van een sectorvertegenwoordiging te werken, en daarbij de schoolleiders uitdrukkelijk te betrekken. De belangrijkste conclusies:

o AVS leden die aanwezig waren op de twintig bijeenkomsten denken verder en pragmatischer
dan veel vertegenwoordigende bestuurders;
o Vrijwel iedereen ondersteunt de inspanningen om voor de sector primair onderwijs te komen tot één vertegenwoordigende sectororganisatie, waarbij de instellingen rechtstreeks zijn aangesloten en waar besluitvorming volgens een democratisch proces verloopt;
o Blijf je continu realiseren dat de leden zich in hun belangenbehartiging moeten blijven herkenen;
o Blijf de komende tijd met de leden in gesprek over dit thema en andere zaken;
o De loyaliteit van de leden naar de AVS is erg groot, het is `onze club´. Men is kritisch maar denkt graag mee;
o Leden hebben behoefte aan ontmoeting in de regio;
o Probeer de besturenorganisaties mee te krijgen in het proces naar één sectororganisatie.

Voor ons, als voorzitter en directie van de AVS, was het een drukke maar zeer waardevolle tijd. We hebben er veel van geleerd en zijn bemoedigd dat zoveel leden naast hun drukke werkzaamheden de tijd hebben gevonden met ons in gesprek te gaan. Wij danken hen voor het vertrouwen.

Auteur: Ton Duif en Michiel Wigman
Thema > Bakens verzetten
Kader Primair Special – december 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.