“Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren eind november op BNR radio. “Een van de krachten van het Nederlandse onderwijs is nou juist dat scholen zich met een aantal zaken mogen onderscheiden.”
 
94 procent van de ouders wordt via de schoolgids expliciet geïnformeerd over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter hiervan, blijkt uit het onderzoek van de inspectie. Maar in veel gevallen ontbreekt een helder overzicht van de te verwachten kosten en ouders kunnen druk ervaren om de bijdrage te betalen. Van Haren bij BNR: “De bijdrage is absoluut vrijwillig. De  scholen vermelden dit ook in hun schoolgids, dat is een verplichting. Ik kan me voorstellen dat sommige ouders een beleving hebben van 'ik heb hier voor gekozen, dus min of meer conformeer ik mij hieraan dat ik dit ook zou moeten willen'. Ik kan de emotie begrijpen, maar scholen zullen ouders altijd wijzen op de vrijwilligheid.”
 
Er zijn enorme verschillen in de hoogte van ouderbijdragen voor basisscholen, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie, het hoogste bedrag in de steekproef was 690 euro.  “Dat is veel, maar daar valt niks aan te doen”, zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs in het radio-interview. “Er is geen wettelijk maximum aan. Als de MR instemt en voor iedereen duidelijk is dat het vrijwillig is, valt er verder weinig aan te doen.”
 
Tot 2009 bleef de hoogte van de ouderbijdrage min of meer gelijk. De afgelopen vijf jaar is de bijdrage echter met ongeveer 10 euro gestegen. Een gemiddelde basisschool vraagt een bijdrage van 40 euro aan de ouders. Driekwart van de geteste scholen vraagt een bijdrage die lager ligt dan 50 euro. De gevraagde ouderbijdrage dekt vaak niet alle kosten. Veel scholen rekenen aanvullende kosten voor bijvoorbeeld overblijven, schoolzwemmen, schoolreisjes en schoolkamp. De bijdrage hiervoor is ook vrijwillig, maar dit wordt in schoolgidsen niet als zodanig gepresenteerd.
 
De inspectie heeft een steekproef gedaan onder 151 basisscholen. De schoolgidsen uit 2013/2014 zijn geanalyseerd. Ook is informatie op de websites van deze scholen bekeken. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws