Van der Hoeven spreekt schoolleiders toe tijdens AVS congres

Het elfde AVS congres stond in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school. Onder de titel `Voor elkaar´ congresseerden schoolleiders over dit thema. Onderwijsminister Van der Hoeven hield een toespraak.

Op donderdag 27 april jl. vond het elfde AVS congres plaats. Traditiegetrouw opende voorzitter Ton Duif het congres met zijn jaarrede. Hierin ging hij nader in op het thema maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid, want scholen staan midden in de samenleving. Onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan de problemen van kinderen”, aldus Duif. Tegelijkertijd stelde hij dat de politiek te weinig investeert in het primair onderwijs. Ook stelde hij de slechte honorering en waardering van de schoolleider aan de kaak. “Als je het salaris toetst aan beroepsgroepen met een vergelijkbare taaklast en verantwoordelijkheden blijft de schoolleider mijlenver achter.” Duif kondigde dan ook aan hard in te zetten op extra middelen voor het primair onderwijs als geheel en voor schoolleiders in het bijzonder. “Het primair onderwijs moet op haar waarde worden ingeschat. Als serieus fundament voor een hoogwaardige kenniseconomie.”

Transparant

Onderwijsminister Maria van der Hoeven trad tijdens het congres op als gastspreker. Zij pareerde de kritiek van de AVS met de stelling dat de laatste jaren veel extra middelen zijn vrijgemaakt. “Alles bij elkaar een mooie zak geld”, opperde zij.

Van der Hoeven benaderde het congresthema vanuit de naderende lumpsumbekostiging en de maatschappelijke verantwoording die daarover in alle transparantie moet worden afgelegd. “Binnen de vastgelegde kaders heeft u nu de beleidsruimte om naar eigen inzicht met de financiële middelen om te gaan. Om die zodanig in te zetten, dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat.” Ze riep op vooral te investeren in personeelsbeleid en daar goede plannen van aanpak voor te maken. Ook stond de minister stil bij zaken als de `Code goed bestuur´ en good governance. “Ik wil daar al op inspelen door enkele basisprincipes van governance op korte termijn vast te leggen in de wetgeving voor funderend onderwijs.”

Na het plenaire gedeelte zwermden de schoolleiders en bovenschools managers uit over de workshops, de informatiemarkt en de bijzondere sprekers. Tom van ´t Hek vormde voor velen een hoogtepunt met zijn humorvolle plenaire sessie over coaching.

Bijzonder dit jaar was de aanwezigheid een schoolklas die een tiental techniekproefjes uitprobeerde, opgesteld door deelnemers aan het project `Meester hoe werkt het?´. Een project bedoeld om het geven van techniekles in het basisonderwijs te bevorderen. Ernst, Bobbie en de rest, bekend van televisie, maakten het voor deze kinderen extra feestelijk. Ook schoolmanagend Nederland genoot zichtbaar. Kostte meezingen met het lied `Ik ben een soepkip´ nog enige moeite, helemaal los ging het bij `Ik ben de baas´…

Naast alles wat er te zien en te beluisteren viel, is de ontmoeting met collega´s ieder jaar weer een feest van herkenning op het AVS congres. “De kracht van het congres is dat je er door geïnspireerd wordt”, aldus één van de congresdeelnemers.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.