Een deel van de pas afgestudeerde leerkrachten heeft op dit moment moeite met het vinden van een baan in het onderwijs. Op de langere termijn heeft het onderwijs de leerkrachten hard nodig. Daarom investeert minister Van der Hoeven 29 miljoen in het behoud van pas afgestudeerde Paboers.

Uit arbeidsmarktanalyses blijkt dat het tekort aan leerkrachten in het voortgezet onderwijs na 2007 oploopt. Voor het primair onderwijs is dat na 2010. De investering van de minister is bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs in regios met de grootste werkloosheid onder pas afgestudeerden. Scholen mogen het geld gebruiken voor maatwerk en scholing, om leerkrachten die reeds werkzaam zijn in het primair onderwijs door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs. Daar kunnen zij dan zij-instromer worden en binnen twee jaar volledige bevoegdheid krijgen. Daarnaast is het de bedoeling dat scholen het geld inzetten om pas afgestudeerde Paboers onder bepaalde condities boven de formatie aan te stellen. Kijk voor meer informatie op http://www.ocw.nl/arbeidsvoorwaarden/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.