In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van de AVS voor de aankomende cao-onderhandelingen gaan de overleggen voor de komende onderhandelingen onverminderd door.

De komende tijd wordt de inzet door de andere bonden vastgesteld, wat vervolgens moet leiden tot een gezamenlijke inzet van de bonden. Deze wordt dan gedeeld met de PO-Raad. Met de uitwisseling van de inzetten kunnen de formele onderhandelingen plaatsvinden. Tot die tijd worden informele gesprekken met bonden en de PO-Raad gevoerd, zodat wederzijdse uitgangspunten helder worden. Met die wetenschap wordt input gegeven aan een nieuw constructief proces om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De AVS houdt u op de hoogte.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd