Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend

In het kader van de ‘economische impuls maatregelingen’ heeft OCW 50 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van investeringen in schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen samen met de gemeente een aanvraag indienen voor aanvullende bekostiging van maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu en/of energiebesparende maatregelen. De regeling richt zich op verbetering van bestaande schoolgebouwen in het VO die zijn opgeleverd voor 1 januari 2004. Er zijn twee rondes waarin een aanvraag kan worden gedaan. Aanvragen voor de eerste ronde dienen uiterlijk op 1 november door CFI ontvangen te zijn. De tweede ronde loopt vanaf 2 november t/m 31 december.Downloads Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009-2010Aanvraag regeling aanvullende bekostiging energiebesparing/ binnenmilieu VO 2009/2010 Bijlage bij de artikelen 5 en 7 van de Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu VO 2009/2010

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.