Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Auris College in Goes gebruikt een afgedankte ANWB-praatpaal om pesten aan te pakken. Hun pestervaringen delen de leerlingen niet, maar de paal maakt veel onderwerpen wel bespreekbaar.

Op het Auris College zitten jongeren met hoor- en taalproblemen. De praatpaal moet pesten zichtbaar en bespreekbaar maken, vertelt schoolmaatschappelijk werker Angela Hoogesteger. “De leerlingen zijn communicatief minder vaardig. Als iemand gepest wordt en hij kan niet goed uit zijn woorden komen, zal hij niet snel aan de bel trekken.” De bedoeling was dat leerlingen het in de praatpaal zouden zeggen als ze gepest worden. Dat wordt opgenomen en beluisterd door een docent en vervolgens volgt er actie op. Althans dat was het plan, aldus Hoogesteger. “Leerlingen delen hun pestervaringen echter niet in de paal. Dat hadden we eigenlijk ook niet echt verwacht. Maar het doel om pesten bespreekbaar te maken is wel bereikt. Het is een opvallend visueel element, tastbaar ook, dat maakt nieuwsgierig en nodigt uit om op school onderwerpen te bespreken.”

Toen de ANWB een aantal praatpalen beschikbaar stelde voor een goed doel, bedacht het Auris College zich geen moment. Hoogesteger: “In samenwerking met de leerlingenraad hebben we fanatiek campagne gevoerd om een praatpaal te krijgen. De leerlingen bedachten zelf dat de paal als antipestpaal een goede manier zou zijn om de aandacht op onze school te richten. We werken met de geïntegreerde leerlijn Sociaal gedrag (SOC), waarvan pesten onderdeel uitmaakt. Daar zijn we op zich tevreden mee, maar het blijft een onderwerp dat lastig zichtbaar te maken is en met de praatpaal kan dat wel. De leerlingenraad heeft de paal vorig jaar tijdens de Week Tegen Pesten geïnstalleerd; een mooi symbolisch moment om extra aandacht te schenken aan pesten.”

Het achterliggend doel van de antipestpaal – die inmiddels omgedoopt is tot ‘inspiratiepaal’ – is breder. “Het taboe op pesten versterk je door de praatpaal antipestpaal te blijven noemen. Dan schiet het zijn doel voorbij. Het is een hulpmiddel om zaken aan de orde te stellen. De leerlingenraad zet de paal bijvoorbeeld ook in bij verkiezingen. En we gebruiken ’m als ideeënpaal bij bepaalde thema’s die we bespreken. Je rijdt ’m zo de klas in. Iedereen krijgt meteen zin om mee te doen. Je creëert een ludiek moment en dat levert grote betrokkenheid op.”

Het is een symbool van veiligheid, creati¬viteit en talentontplooiing geworden, legt Hoogesteger uit. “Twee jongens met autisme zijn door het elektrotechnisch bedrijf – dat er wieltjes onder monteerde en de techniek verzorgt – betrokken bij de programmering van de inspiratiepaal. Zij hebben ontdekt dat ze talent hebben voor techniek en willen daarmee verder. Het zelfvertrouwen van een andere leerling met grote aanpassingsproblemen heeft een enorme boost gekregen omdat hij een grote rol speelde tijdens de nationale burendag, waar hij op eigen initiatief vertelde over de praatpaal en de link met pesten.”

Door de gift van de ANWB heeft de praatpaal niets gekost. Volgens Hoogesteger kan de paal ook binnen het reguliere onderwijs en daarbuiten een rol spelen. “Het kan overal als ijsbreker fungeren om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken.”

Gerelateerd nieuws