Val kabinet: Rouvoet naar OCW

Kamer bepaalt welke onderwerpen doorschuiven naar nieuw kabinet

Na de val van het kabinet heeft koningin Beatrix het ontslag van de PvdA-ministers en staatssecretarissen aanvaard, waaronder minister Plasterk van Onderwijs en staatssecretaris Dijksma. Lopende zaken worden behartigd door een demissionair kabinet van CDA en ChristenUnie. Minister Rouvoet (Christen Unie) krijgt het ministerie van OCW in beheer en blijft minister voor Jeugd en Gezin. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) blijft voorlopig – demissionair – haar post vervullen.

De Eerste en Tweede Kamer spelen de komende tijd een doorslaggevende rol, aldus Balkenende. Zij bepalen de onderwerpen die kunnen worden behandeld. De Tweede Kamer bepaalt zelf welke onderwerpen controversieel zijn en pas zullen worden behandeld na het aantreden van een nieuw kabinet. De Tweede Kamerfracties hebben aangegeven zo snel mogelijk verkiezingen te willen. Deze vinden plaats op 9 juni 2010. Met het demissionair worden van het Kabinet Balkenende IV is er op OCW sprake van een personele wisseling en een verschuiving binnen de portefeuilleverdeling op het departement. Minister Rouvoet zal naast programmaminister voor Jeugd en Gezin en vice-minister president ook minister van OCW worden. De minister zal zich bij OCW vooral bezighouden met de taken die voorheen door staatssecretaris Dijksma werden behartigd. Hij wordt verantwoordelijk voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en voorschoolse opvang. Ook het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt aan zijn portefeuille toegevoegd. Staatssecretaris van Bijsterveldt wordt naast het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen nu ook verantwoordelijk voor het hoger onderwijs, het wetenschapsbeleid, emancipatie, cultuur en media.

Tijdens het AVS-congres `Leiderschap in Lage Landen´ op 19 maart aanstaande zou voormalig staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma een belangrijke rol spelen bij de opening. Zij moet door de omstandigheden echter verstek laten gaan. De opening wordt nu verricht door dagvoorzitter Inge Diepman en AVS-voorzitter Ton Duif (jaarrede), in samenwerking met enkele schoolkinderen. Zij lichten in interactie met het publiek de thema´s (routes) van het congres toe.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.