Vakmanschap door Ondernemerschap; nieuwe maatwerkproducten AVS

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) komt met een nieuw productaanbod, toegespitst op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden van schoolleiders en bestuurders, en op het opstellen en uitvoeren van een ondernemersplan. Steeds meer scholen begeven zich namelijk op dit terrein, maar gedegen kennis en kunde ontbreekt nog vaak. En dat, terwijl een ondernemende school kansen ziet en benut, die andere scholen laten liggen.

Dat goede ondernemers onmisbaar zijn voor de welvaart en het voortbestaan van een land, behoeft geen uitleg. Toch is de koppeling tussen onderwijs en ondernemerschap nog nieuw en niet voor iedereen even logisch. Zeker als het daarbij gaat om het ondernemerschap van de school(leider) zelf, en niet om een nieuw lespakket voor kinderen.

Toch is ondernemerschap voor scholen belangrijk. De overheid trekt zich terug en scholen kunnen (moeten?) zichzelf steeds duidelijker profileren. Een ondernemer ziet mogelijkheden, waar iemand anders vooral de moeilijkheden ziet. Maar hoe zet de schoolleider die ideeën om in een plan, wat uiteindelijk echt een meerwaarde oplevert? Of het nu gaat om de organisatie van de BSO, het laten sponsoren van het schoolreisje of samenwerking aangaan met andere partijen om een nog beter product, in casu goed onderwijs, te realiseren. Visie, strategie, financiële onderbouwing en uiteindelijk een gedegen uitvoering zijn daarbij van groot belang.

Om schoolleiders en andere managers in het primair onderwijs verder te helpen hun positie hierin te bepalen én om deze vaardigheden te ontwikkelen, geeft de AVS hierover een extra uitgave van haar maandblad Kader Primair uit én komt de AVS met een nieuw maatwerkprogramma: toegespitst op de drie-eenheid `ondernemersvaardigheden´, `ondernemingsplan; de ontwikkeling´ en `ondernemingsplan; de uitvoering´. Op 11 oktober organiseert de AVS over dit onderwerp een symposium, waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.