Vakbonden roepen VO-Raad op cao-akkoord aan achterban voor te leggen

De werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs , de VO-raad stelt ten onrechte dat er een  interpretatieverschil is over de cao in het voortgezet onderwijs. Nergens wordt beweerd dat docenten in het voortgezet onderwijs 2 weken minder moeten gaan werken, zoals de werkgevers stellen. De vakbonden in het onderwijs  roepen de VO-Raad dan ook op het onderhandelaarsakkoord over de cao in het voortgezet onderwijs via een fatsoenlijke procedure voor te leggen aan de leden. “Afspraak is afspraak. We hebben overeenstemming bereikt over een cao-akkoord en afgesproken dit voor te leggen aan onze achterban. Als de VO-Raad blijft weigeren deze afspraak na te komen en krijgt het personeel nog steeds geen salarisverhoging en blijft de werkdruk onverminderd hoog,” aldus de bonden.

Na langdurig onderhandelen sloten de vakbonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord dat voor 10 oktober aan de achterban voorgelegd zou worden. De VO-Raad heeft de onderwijsbonden meegedeeld dit akkoord niet voor te leggen. In dit akkoord is onder andere afgesproken de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. De VO-Raad schendt dit akkoord door het niet voor te leggen aan haar achterban.

Werkdruk
In het onderhandelaarsakkoord is een afspraak gemaakt over vermindering van de lessentaak van docenten. Bij een lessentaak van 750 uur is afgesproken dat deze verminderd wordt met 22 uur tot een ondergrens van 728 uur, bij hogere lessentaken gebeurt dit naar rato. De bonden houden vast aan de tekst van het onderhandelaarsakkoord, ook op dit punt. De bewering van de VO-Raad dat de bonden zouden willen dat leraren twee weken minder gaan werken is op niets gebaseerd. Scholen vullen de lessentaak allen op een eigen wijze in. In de cao is slechts de omvang van de lessentaak voorgeschreven. Ook deze afspraak over de werkdruk staat niet ter discussie. Er wordt een geheel pakket voorgelegd aan de achterban; er kan niet getornd worden aan specifieke afspraken in dit akkoord. Ook de achterban van de bonden stemt over het gehele akkoord, met alle positieve en negatieve punten van dien.

Vervolgstappen
De bonden nemen de woordbreuk van de VO-Raad hoog op. Er is een langdurig en zorgvuldig onderhandelingsproces voorafgegaan aan dit akkoord. Het is een keuze van de werkgevers of zij al dan niet met dit akkoord instemmen. De bonden: “Iedereen zou de dupe worden van het niet goedkeuren van dit akkoord: ook de salarisstijgingen voor het gehele personeel en de positieverbetering van het ondersteunend personeel gaan dan niet door.” Als de VO-Raad zich niet bedenkt, zullen de bonden acties voorbereiden om naleving van het akkoord af te dwingen.

Persbericht van de AOb,  CNV Onderwijs, CMHF en ABVAKABO FNV

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.