Vakantiespreiding zomer 2011 bekend

De periodes voor de zomervakantie van 2011 zijn vastgesteld. Voor 2011 geldt nog dezelfde regeling.

Mogelijk wordt de periode van 7 weken voor het voortgezet onderwijs vanaf de zomervakantie 2012 gewijzigd in 6 weken zomervakantie. Op 27 maart 2009 is er een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gezonden op aanbeveling van de Commissie onderwijstijd. Een element hierin is dat in de toekomst de door de rijksoverheid centraal vastgestelde zomervakantie zowel voor leerlingen in het primair onderwijs als voor leerlingen in het voortgezet onderwijs 6 aaneengesloten weken zal duren. De ‘vrijvallende’ 5 dagen zullen door de scholen als roostervrije dagen kunnen worden ingepland. Daarover moet op schoolniveau overlegd worden met de MR. Ook dient dit duidelijk in de schoolgids vermeld te worden.

Het is de bedoeling dat deze beleidwijziging vanaf 1 augustus 2011 zal worden ingevoerd, dat willen zeggen vanaf de zomervakantie van 2012. Daarnaast bestaat het voornemen om naast de zomervakantie, ook de kerst- en meivakantie centraal te gaan regelen.

Data voor de vastgestelde zomervakanties 2010 en 2011

Regio Noord

BO/SO

VO/VSO

10 juli t/m 22 augustus 2010

10 juli t/m 29 augustus 2010

 

Regio Midden

BO/SO

VO/VSO

3 juli t/m 15 augustus 2010

3 juli t/m 22 augustus 2010

 

Regio Zuid

BO/SO

VO/VSO

24 juli t/m 5 september 2010

17 juli t/m 5 september 2010

 

Regio Noord

BO/SO

VO/VSO

23 juli t/m 4 september 2011

16 juli t/m 4 september 2011

 

Regio Midden

BO/SO

VO/VSO

2 juli t/m 14 augustus 2011

2 juli t/m 21 augustus 2011

 

Regio Zuid

BO/SO

VO/VSO

9 juli t/m 21 augustus 2011

9 juli t/m 28 augustus 2011

 

 Adviesdata voor kleine vakanties schooljaar 2010-2011

Vakantie

Regio

Week

Adviesdata

Herfst

Midden/Zuid

Noord

42

43

16 oktober t/m 24 oktober 2010

23 oktober t/m 31 oktober 2010

 

Kerst

Alle

51 + 52

18 december 2010 t/m 2 januari 2011

 

Voorjaar

Alle

8

19 februari t/m 27 februari 2011

 

Mei

Alle

18

30 april t/m 8 mei 2011

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.