Vakantiespreiding zomer 2011 bekend

aDe periodes voor de zomervakantie van 2011 zijn vastgesteld. Voor 2011 geldt nog dezelfde regeling.Mogelijk wordt de periode van 7 weken voor het voortgezet onderwijs vanaf de zomervakantie 2012 gewijzigd in 6 weken zomervakantie. Op 27 maart 2009 is er een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gezonden op aanbeveling van de Commissie onderwijstijd. Een element hierin is dat in de toekomst de door de rijksoverheid centraal vastgestelde zomervakantie zowel voor leerlingen in het primair onderwijs als voor leerlingen in het voortgezet onderwijs 6 aaneengesloten weken zal duren. De ‘vrijvallende’ 5 dagen zullen door de scholen als roostervrije dagen kunnen worden ingepland. Daarover moet op schoolniveau overlegd worden met de MR. Ook dient dit duidelijk in de schoolgids vermeld te worden.Het is de bedoeling dat deze beleidwijziging vanaf 1 augustus 2011 zal worden ingevoerd, dat willen zeggen vanaf de zomervakantie van 2012. Daarnaast bestaat het voornemen om naast de zomervakantie, ook de kerst- en meivakantie centraal te gaan regelen.Data voor de vastgestelde zomervakanties 2010 en 2011 Regio NoordBO/SOVO/VSO10 juli t/m 22 augustus 201010 juli t/m 29 augustus 2010 Regio MiddenBO/SOVO/VSO3 juli t/m 15 augustus 20103 juli t/m 22 augustus 2010 Regio ZuidBO/SOVO/VSO24 juli t/m 5 september 201017 juli t/m 5 september 2010 Regio NoordBO/SOVO/VSO23 juli t/m 4 september 201116 juli t/m 4 september 2011 Regio MiddenBO/SOVO/VSO2 juli t/m 14 augustus 20112 juli t/m 21 augustus 2011 Regio ZuidBO/SOVO/VSO9 juli t/m 21 augustus 20119 juli t/m 28 augustus 2011  Adviesdata voor kleine vakanties schooljaar 2010-2011VakantieRegioWeekAdviesdataHerfstMidden/ZuidNoord424316 oktober t/m 24 oktober 201023 oktober t/m 31 oktober 2010 KerstAlle51 + 5218 december 2010 t/m 2 januari 2011 VoorjaarAlle819 februari t/m 27 februari 2011 MeiAlle1830 april t/m 8 mei 2011  Informatie:helpdesk@avs.nl (Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.