Omdat de tijd te krap was om de Regeling Vakantiespreiding vanaf 1 augustus 2012 in werking te laten treden, heeft minister Van Bijsterveldt voor het schooljaar 2012/2013 een aparte circulaire laten uitgaan om misverstanden te voorkomen.

Nu de wetswijziging op het gebied van onderwijstijd een feit is, zal de Regeling Vakantiespreiding voor het schooljaar 2013/2014 en volgende naar verwachting eind december 2012 opnieuw worden vastgesteld.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd