De procedure wetswijziging onderwijstijd is nog niet afgerond. Deze wetswijziging beoogt een andere invulling aan de spreiding van de vakanties.
Op dit moment is de regeling van 13 juli 2009 over de spreiding van de zomervakantie van 2011 van kracht. De minister van OCW heeft nu een regeling voor één jaar vastgesteld. Deze regeling stelt de zomervakantie voor 2012 vast voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en geeft de adviesdata voor de korte vakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) in het schooljaar 2011-2012.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws