Scholen en (samenwerkende) besturen kunnen nu een financiële impuls aanvragen als zij samen met andere scholen of met experts werken aan de duurzame verbetering van hun school en onderwijs.

Alle scholen voor primair onderwijs werken op hun eigen manier en vanuit hun eigen visie op kwaliteit, ontwikkeling, verbetering en vernieuwing. De meeste scholen maken hierbij gebruik van de expertise of faciliteiten van verschillende projecten en programma´s . Deze projecten en programma´s zijn vanaf 1 augustus samengebracht onder het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Het PO Platform, waarin de organisaties voor bestuur en management, de personeelsorganisaties en de schoolleiderorganisaties in het primair onderwijs hun krachten gebundeld hebben, fungeert als aanspreekpunt voor de ondersteuning van scholen op het gebied van kwaliteit en innovatie.

Om te bevorderen dat scholen elkaar helpen en van elkaar leren bij het werken aan beter en eigentijds onderwijs komt het PO Platform met een stimuleringsregeling voor innovatie. Deze stimuleringsregeling kent twee vormen: de breedtestrategie Leren van elkaar en de dieptestrategie Leren met experts.

Bron
PO Platform Kwaliteit en Innovatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws