De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen reageren op onderstaande stelling. De uitslag staat erbij vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

Passend onderwijs kan het speciaal (basis)onderwijs overbodig maken.

[59%]
o Nee, het speciaal (basis)onderwijs blijft in mijn ogen onmisbaar.

[21%]
o Deels, ik zou het liefst zien dat de meeste s(b)o-leerlingen een plekje vinden op een reguliere basisschool, maar dat de expertise van het s(b)o wel behouden blijft.

[11%]
o Ja, maar pas op de lange termijn. In 2011 zijn we daar zeker nog niet klaar voor en is de kans groot dat het reguliere basisonderwijs de dupe wordt.

[9%]
o Ja, inclusief onderwijs is mijn ideaalbeeld. Met een steeds sterker wordende interne begeleiding en adaptief onderwijs hoop ik dat dat zo snel mogelijk bereikt wordt.

Enkele reacties

Eduard-Jan Schulte, directeur van SBO de Satelliet in Haarlem
“Ik ga voor optie 1. Het kind centraal is uitgaanspunt voor het onderwijs. Een basisschool kan zorg maximaal organiseren, maar toch blijven er kinderen die ondanks deze zorg niet tot ontwikkeling komen. Sociaal-emotioneel blokkeren deze kinderen, waardoor ook hun leren stagneert. Zeker naarmate zij ouder worden, gaan ze ervaren dat ze anders zijn. De omgeving, klasgenoten en met name ouders kunnen dit anders zijn niet accepteren. Helemaal niet als het gedrag anders is. Deze groep leerlingen wordt ongelukkig in het reguliere basisonderwijs en is te goed voor het speciaal onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is een ideale plek om hun geknakte ontwikkeling weer een positieve wending te geven. Ik baseer dit op mijn ervaring van de afgelopen acht jaar als directeur van SBO de Satelliet, waar ongeveer 1200 van deze geknakte leerlingen weer tot ontwikkeling zijn gekomen.”

M. de Vries van SBO de Schakel in Amstelveen
“Ik schaar me achter optie 2. Misschien kunnen niet de meeste kinderen een plekje vinden in het reguliere onderwijs, maar wel een groter deel dan nu het geval is. Ze mogen echter niet ondersneeuwen in het geheel en verloren gaan in het systeem. Het mag nooit ten koste gaan van het kind en moet passen in de draagkracht en het draagvlak van de scholen. En daar is denk ik nog winst te behalen, als we meer samenwerken.”

J. Oude Kempers, directeur van de Sint Antoniusschool in Axel, Zeeland
“Voor mij geldt optie 3. De hele wereld is inclusief. Voor iedereen is er een plekje dat bij hem of haar past. Zolang we kinderen naar het speciaal onderwijs moeten sturen, houden we deze kinderen apart. Door elkaar uit te sluiten, ontstaat een hokjesgeest. Dat we nog lang niet klaar zijn voor volledige inclusie is evident. Om alle problematiek op te kunnen vangen, moet de school aangepast worden. Groepen van meer dan dertig kinderen zijn in de optiek van inclusief denken niet redelijk en niet reëel. Op dit moment zijn er nog te veel groepen met meer dan dertig kinderen.”

Bron
Kader Primair 7 – maart 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws