De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen reageren op onderstaande stelling. De resultaten staan erbij vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

De nieuwe cao biedt te weinig ruimte voor een eigen invulling van personeelsbeleid.

[96%] Ja, in bedompt(e) lucht/klimaat zijn geen goede
leerresultaten te boeken.

[4%] Enigszins, het gaat maar om een relatief kleine invloed
die slechts beperkt effect heeft op de leerresultaten.

[0%] Nee, leerresultaten in relatie brengen met de
luchtkwaliteit is niet meer dan een modeverschijnsel.

Bron
Kader Primair 8 – april 2007

Meer informatie
Guus Neefs, algemeen directeur SKO Drimmelen

“Goede leerresultaten hangen voor het allergrootste deel af van de didactische kwaliteiten van de leerkracht en de aanleg en motivatie van de leerling zelf. Een slecht binnenklimaat kan wel de prestaties van leerlingen negatief beïnvloeden, maar slechts in geringe mate. Zo kan ik me voorstellen dat door een onvoldoende geventileerd leslokaal het concentratievermogen van een leerling afneemt, maar alleen wanneer dit continu het geval is. Bij één middag speelt dit probleem minder. Helaas krijgt het binnenklimaat geïsoleerd aandacht. Ik kies voor een bredere blik. Betrek ook de temperatuur erbij, die door de opwarming van de aarde blijft stijgen. Kijk eens hoeveel zomerse dagen we al in april hadden. We moeten naar een gezond binnenklimaat streven. Daarom pleit ik bij de wethouder voor een CO2- onderzoek op al onze scholen.”

Tonny Appelhof, adjunct-directeur basisschool De Raamdonk in Grave

“Voor mij staat als een paal boven water dat kinderen geen goede leerresultaten kunnen boeken in een bedompte ruimte. Ik koppel deze bewering aan mijn hobby: vogels kweken. Want zoals mijn vogels betere broedprestaties leveren in een goed geventileerde kweekruimte, presteren mijn leerlingen beter in een dito leslokaal. Iedereen op onze school erkent het belang van een goed binnenklimaat. Iedere morgen worden in de leslokalen meteen alle ramen in de kiepstand gezet. In het hele gebouw zijn ventilatieroosters aangebracht die standaard open staan. Alleen bij extreme kou sluiten we de roosters in de klassen. Alleen het gymlokaal, dat we samen met andere scholen gebruiken, wordt door de beheerder niet goed schoon gehouden en slecht geventileerd. Daardoor zitten kinderen met astmatische klachten langs de kant, evenals sommige leerkrachten. Het komt voor dat een groep leerlingen rechtsomkeer maakt. Klagen bij de beheerder heeft nog niet geholpen.”

Peeter Bekker, directeur Talmaschool in Rotterdam

“Antwoord twee, enigszins. Volgens mij is het een gevoelskwestie. Dat baseer ik op mijn eigen ervaringen. Omdat onze school aan een drukke snelweg ligt, beschikken we over riante luchtbehandelingapparatuur (geen airco). Deze werkt optimaal, mits de ramen gesloten blijven. De lucht wordt gefi lterd en ververst, terwijl de temperatuur hetzelfde blijft. We hebben dan ook geen problemen met de luchtkwaliteit. Klagen leerlingen desondanks toch over bijvoorbeeld hoofdpijn of hebben ze rode oortjes, dan ligt dat niet aan de luchtkwaliteit in de klas maar aan de temperatuur. Leerkrachten zetten dan namelijk wel eens de ramen open, waardoor het minder warm wordt en de klachten verdwijnen. Tegelijkertijd is echter de luchtkwaliteit afgenomen.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws