Ursie Lambrechts is benoemd tot bestuursvoorzitter van de begin dit jaar opgerichte organisatie Schoolleidersregister PO, de opvolger van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA).

De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die wordt gedragen door onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO en werkgeversorganisatie PO-Raad. Het bestuur wordt verder gevormd door Roelf Willemstein (directeur AVS), Yvonne Vaes–Lucas (CNVO, directeur Basisschool Het Dal/Brede School Markeent), Frens Lemeer (AOb, Sprankel, speciaal basisonderwijs te Den Bosch) en Hubert de Waard (PO-Raad, lid College van Bestuur van Agora).
Kersverse voorzitter Ursie Lambrechts: “Door de groei aan verantwoordelijkheden staan schoolleiders, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes. Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling.” Lambrechts (1955) heeft onder meer Onderwijskunde gestudeerd aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1994 tot 2006 was ze Tweede Kamerlid voor D66 en onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts is oud-voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO). Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Registratie
Schoolleidersregister PO richt zich op het sterker professionaliseren en profileren van het beroep van schoolleider en heeft als taak het bewaken, het stimuleren en het borgen van de kwaliteit van de schoolleiders. De registratie van bekwaamheidseisen en bekwaamheidsonderhoud is daarin een belangrijk aspect. Om die reden is registratie in de cao-afspraken verplicht gesteld. Registratie als schoolleider zal vanaf juni 2013 via www.schoolleidersregisterpo.nl mogelijk zijn. Schoolleiders die zich al hebben ingeschreven in het register van de NSA blijven geregistreerd. Schoolleidersregister PO zal de komende tijd in overleg met het veld een definitief reglement opstellen met criteria en de procedure voor registratie en verlenging daarvan na vier jaar.
Volgens afspraken in de CAO PO 2013 heeft elke schoolleider dit jaar recht op 2.000 euro extra professionaliseringsbudget voor studieverlof, studiekosten of andere professionaliseringsactiviteiten om te kunnen voldoen aan de registratie-eisen voor vakbekwame schoolleiders. Dit bedrag wordt jaarlijks iets hoger.

Begin mei zullen activiteiten en projecten van Schoolleidersregister PO bekend worden gemaakt onder meer via de website www.schoolleidersregisterpo.nl. In juni vinden vier regionale startbijeenkomsten ‘Samenwerken aan kwaliteit in het primair onderwijs!’ over het schoolleidersregister plaats.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen