“Onze sector funderend onderwijs en onze scholen bevinden zich in een turbulente tijd, waar werkdruk op veel manieren een thema is. Er staat een enorme druk op de arbeidsmarkt, dagelijks merkt u hoe het tekort aan leerkrachten en invallers zich steeds harder doet voelen. De urgentie is enorm. Ook het schoolleiderstekort dient zich steeds scherper aan. Er moet geïnvesteerd worden in onze sector.” Dat zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in haar jaarrede tijdens het AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’ op 16 maart.

De AVS heeft haar eigen aanvullende claim bij de politiek neergelegd, gericht op een sterke positionering van de rol van schoolleiders, balans in het gehele functiehuis en salarisbouwwerk, en ruimte voor onderwijsinnovatie.
Het is terecht dat mensen die kiezen voor werken in het funderend onderwijs professionele ruimte verwachten en een passende beloning naar werkniveau. Dat dit werk wordt gedaan met passie kan niet betekenen dat een breed palet aan onontkoombaar vrijwilligerswerk vanzelfsprekend wordt geacht. Van Haren benadrukt: “Ook kun je werk niet waarderen met een mooie bos bloemen of en boekenbon op zijn tijd!”
De AVS-voorzitter haalt uit naar de politiek. “Nergens blijkt een duidelijke visie op onderwijs en leren als maatschappelijke waarde of een duidelijke visie op het burgerschap van de toekomst, die een leidraad kan zijn voor ontwikkeling van onderwijs en maatschappij. Sterker nog, de politiek jaagt ook nu nog de discussie aan wie ‘de Nederlander’ eigenlijk is en of deze wel bestaat. Dat we een multiculturele, dynamische samenleving in ontwikkeling zijn is geen excuus om geen duidelijke visie te hebben. Kansengelijkheid nastreven kan alleen als duidelijk is waarvoor onderwijs bedoeld is.”
Ze oppert het idee om het onderwijs meer te baseren op het economische model van de ‘donut-theorie’ van de Britse Kate Raworth, in plaats van het huidige lineaire denken in middenmoten met uitschieters naar boven of beneden en vaak financieel gedreven afwegingen. ”In dit donut-model staat het eetbare deel voor veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid. Wat denkt u ervan om onderwijs te baseren op het eetbare deel van de donut?”
Van Haren benadrukt verder het belang van de onderwijsvakbonden. “Het afgelopen jaar heeft dat eens te meer aangetoond. De AVS is als vak- en beroepsorganisatie een vereniging en dus van u en zet zich in om een goed zichtbare en hoorbare stem en belangenbehartiger te zijn van leidinggevenden in het funderend onderwijs.

De volledige jaarrede is hieronder te downloaden.

Downloads

Gerelateerd nieuws