Urenuitbreiding leraren: schoolleider (ook) aan zet

Bovenaan het onlangs uitgebrachte rapport Urenuitbreiding in het primair onderwijs staat gelijk een quote van een schoolleider: “Wat ik het krachtige vind aan urenuitbreiding als oplossing voor het personeelstekort, is dat ik hier als schoolleider echt zélf wat aan kan doen en het verschil kan maken.” Lees over de pilot bij drie schoolbesturen, uitgevoerd door Het Potentieel Pakken (HPP).

Schoolbesturen die willen dat leraren meer gaan werken, kunnen dit het best projectmatig aanpakken, want het is niet zomaar even wat je erbij doet. Het vraagt om een gedegen aanpak. Al in de introductie waarschuwt het rapport: “Op papier zijn er zeker kansen. Mannelijke leerkrachten werken gemiddeld 0,88 fte (35,2 uur) en vrouwelijke leerkrachten gemiddeld 0,67 fte (27,6 uur). 17% van de vrouwelijke leerkrachten werkt 20 uur per week of minder. Maar ‘meer uren werken’ is zeker geen laaghangend fruit, want deeltijd zit diepgeworteld in het Nederlandse systeem, zowel cultureel als op de arbeidsmarkt. Deze norm veranderen vraagt focus, tijd en een lange adem.”

Er is onder leraren en onderwijsondersteunend personeel (15%) zeker interesse voor urenuitbreiding, zij het dat de medewerkers hierbij wel bepaalde voorwaarden stellen: het moet financieel wat opleveren en mocht het niet bevallen, moeten ze weer van die extra uren af kunnen. Er heerst een hardnekkig beeld dat meer werken niet zou lonen en dat flexibiliteit in de  aanstelling onmogelijk is.

Bij schoolleiders is veel onduidelijkheid over de spelregels en speelruimte met betrekking tot het uitbreiden van aanstellingen, denk daarbij aan formatieruimte en maatwerk rondom werkuren en takenpakket. Schoolleiders ervaren vaak ook onvoldoende steun van de HR-afdeling om met het onderwerp aan de slag te gaan. Schoolleiders en onderwijsprofessionals lijken ook een verschillende beleving te hebben bij wat nou een passende aanstellingsgrootte is en gaan daarover vaak niet eens het gesprek aan met elkaar.

De meeste van deze belemmeringen kunnen – zonder dat er nieuwe wet- en regelgeving voor nodig is – door bestuurders, HR-afdelingen en schoolleiders aangepakt worden.

In het rapport wordt een pilot beschreven die is uitgevoerd door Het Potentieel Pakken (HPP) bij drie schoolbesturen. De lessen die hieruit getrokken worden, kunnen besturen en schoolleiders helpen bij het aangaan van de uitdaging om leraren meer te laten werken.

Meer informatie en ook tools (waaronder de Handleiding voor schoolleiders voor het voeren van het goede gesprek over passende aanstellingsgrootte) vind je op www.rijksoverheid.nl. Aansluitend bij dit onderwerp is de vraag hoe je personeel behoudt en duurzaam inzetbaar maakt. Samen met VfPf organiseert de AVS op 12 locaties (11 en 18 april) in het land inspiratiebijeenkomsten voor schoolleiders over dit onderwerp. Meer info en de link om je aan te melden (gratis).

Links