Op 1 september 2020 heeft het ministerie van OCW de eerste versie van het servicedocument Covid-19 gepubliceerd. Het servicedocument moet gezien worden als een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen die gepubliceerd zijn. Het servicedocument bevat handvatten voor schoolbesturen over onder andere leerplicht, onderwijstijd en samenwerking met de GGD.

Het uitgangspunt van het ministerie van OCW is dat leerlingen op school onderwijs volgen. Als leerlingen niet naar school kunnen komen, is en blijft afstandsonderwijs een tijdelijk alternatief. Het onderwijs moet worden georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM. De protocollen die opgesteld zijn door de sociale partners, vormen daarvoor de basis.

Het servicedocument van het ministerie van OCW is bedoeld als handreiking voor de praktische organisatie van het onderwijs. Het document gaat bijvoorbeeld in op toetsen, de eindtoets, het examen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en ventilatie. Ook het bewaken van de veiligheid op school, afstandsonderwijs, onderwijstijd, verzuim en leerplicht komen aan de orde. In het servicedocument wordt waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws