Update: coronamaatregelen in het onderwijs

Corona na de zomer - Anna Shvets

In de persconferentie van afgelopen week werd er kort gesproken over de coronamaatregelen in het onderwijs er kort gesproken over de coronamaatregelen in het onderwijs. Het OMT en het kabinet vinden het belangrijk dat het onderwijs zo lang mogelijk de ruimte krijgt die er nu is. Voor het funderend onderwijs zijn er geen veranderingen in de maatregelen. De basismaatregelen blijven van kracht en ook kunnen er nog steeds zelftests besteld worden. Vanaf 6 november 2021 geldt er ook een aanvullende coronamaatregel voor het mbo, hbo en wo.

Bestaande coronamaatregelen

Benadrukt werd dat het nog steeds van belang is dat iedereen de basismaatregelen naleeft. Dat geldt ook in het onderwijs. Bekijk de coronamaatregelen voor POVOmbo en het hoger onderwijs.

Mondkapjes

Naast de huidige basismaatregelen gaat er weer een mondkapjesplicht gelden in alle publieke binnenruimten. Bij verplaatsing in schoolgebouwen van mbo, hbo en wo is het ook verplicht om een mondkapje te dragen. Het mondkapje komt niet terug in het VO en PO. Verder gaat voor kantoorwerkers het thuiswerkadvies weer in.