Universiteiten willen samenwerken met voortgezet onderwijs

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft aangegeven dat zij € 20 miljoen extra gaat investeren in natuur- en scheikunde.De universiteiten hebben aangegeven dat zij deze € 20 miljoen gaan inzetten voor meer wetenschappers, meer bachelor- en masterstudenten, minder uitval en een betere samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs.Van 2011 tot 2016 is per jaar 10 miljoen euro voor natuurkunde en € 10 miljoen voor scheikunde  extra beschikbaar om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland te versterken. De instellingen hebben plannen ingediend voor 14 van de 20 miljoen per jaar. Een speciale commissie, de Breimer, heeft keuzes gemaakt in de plannen van de instellingen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft het advies integraal overgenomen. De overige € 6 miljoen wordt verdeeld tussen individuele onderzoekers.Met de extra middelen worden 88 nieuwe posities voor wetenschappers en technici gefinancierd. Hierop zullen vooral ook topvrouwen aangesteld worden. Daarnaast spannen de instellingen zich in om meer jongeren – vooral ook meisjes – enthousiast te maken voor deze vakken. Doelstelling is om in een bacheloropleiding jaarlijks minimaal 100 studenten en in een masteropleiding minimaal 20 studenten te laten instromen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.